Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ

Công việc bảo dưỡng định kỳ bao gồm việc thẩm tra lại máy móc, điều chỉnh và thử nghiệm thiết bị nhằm giảm tới mức tối đa việc hư hỏng phát sinh và báo trước những hư hại có thể xảy ra trong thời gian hoạt động để có kế hoạch thay thế phụ tùng cho phù hợp và đảm bảo hiệu quả hoạt động của xe.

Chi tiết hạng mục kiểm tra:

   Kiểm tra nhớt (nhớt thủy lưc, nhớt máy, nhớt cầu, nhớt hộp số)
  Hệ thống lọc: Lọc dầu, lọc gió, lọc nhớt..
   Hệ thống làm mát (giải nhiệt)
   Hệ thống đèn, còi
   Hệ thống điện
   Ống nước
   Bạc đạn khung nâng, bạc đạn bánh
   Kiểm tra bình điện
   Xích nâng
   Hệ thống ty thủy lực
   Bơm cao áp
   Kiểm tra toàn bộ xe
....................