Bảo trì trọn gói

Nếu quý khách hàng đang sử dụng xe nâng (không phải xe thuê) nhưng chưa có đội ngủ nhân viên kỹ thuật giỏi dẫn dến xe hay hư hỏng làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh.

   ECO CLEANERS

  IN&OUT CARWASH

   DEEP CLEANING

Thì hãy để chúng tôi thực hiện địch vụ bảo trì trọn gói, có nghĩa là: Với một khoản chi phí cố định hằng tháng chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí sữa chữa, thay thế phụ tùng trong quá trình xe hoạt động, bảo trì bảo dưỡng theo định kỳ( bảo đảm xe luôn hoạt động tốt nhất). Chúng tôi sẽ có mặt trong vòng 1-2 giờ sau khi nhận được thông báo hư hỏng từ quý công ty.

Deep Textile Clean $20
Super Wash $15
Polishing with Rain Repellent $20
Special Offer Exterior Wash $10
Underbody Wash $20
Tire Gloss $5
Polish & Sealer $7

21

34

39